Pàgines

INICI

En aquest blog hi trobareu les fonts que l'Associació Fes Fonts Fent Fonting va coneixent i que estan a fora de la Serra de Collserola.

Els municipis que tenen una part del seu terme al Parc Natural de la Serra de Collserola, les fonts naturals d’aquesta part del municipi estan a la pàgina http://fontscollserola.com/ , la resta estan en aquest blog.

Un dels objectius és verificar i publicar itineraris de fonting que passin per vàries fonts a fi de visitar-les i mantenir-les en bon estat ja que són un patrimoni arquitectònic, cultural i ecològic.

També estan incloses les fonts que havien estat naturals i que actualment estan connectades a una xarxa de tractament.

Entenem el fonting com diverses maneres de conèixer, de visitar i de cuidar les fonts: passejar, caminar, fer travessa, córrer, bicicleta i també netejar, condicionar, rehabilitar,...

Per saber més sobre les fonts de la Serra de Collserola, podeu visitar la pàgina:
http://fontscollserola.com/