Pàgines

FONTS DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES

FSF-01     Font de la Dinamita
FSF-02     Font Better
FSF-03     Font del Castanyer
FSF-04     Font de la Guineu
FSF-05     Font de les Monges
FSF-06     Font de Sant Cristofol
FSF-07     Font de l'Hort del Monjos
FSF-08     Font del Rossinyol
FSF-09     Font del Corro
FSF-10     Font de la Canaleta
FSF-11     Font dels Avellaners

FSF-01     Font de la Dinamita
Coordenades:41.5060880ºN 2.2519049ºE
Excursió per visitar-la:


FSF-02     Font Better
Coordenades:41.4999648ºN 2.2407918ºE
Excursió per visitar-la: EF03
FSF-03     Font del Castanyer
Coordenades:  41.4971219ºN 2.2331819ºE
Excursió per visitar-la:
FSF-04     Font de la Guineu
Coordenades:  41.4971219ºN 2.2331819ºE
Excursió per visitar-la: EF03

FSF-05     Font de les Monges
Coordenades: 41.4916319ºN 2.2495099ºE
Excursió per visitar-la: EF03
FSF-06     Font de Sant Cristofol
Coordenades: 41.4940829ºN 2.2545968ºE
Excursió per visitar-la:

FSF-07     Font de l'Hort del Monjos
Coordenades: 41.4939419ºN 2.2519369ºE
Excursió per visitar-la:

FSF-08     Font del Rossinyol
Coordenades: 41.4946029ºN 2.2450450ºE
Excursió per visitar-la:

FSF-09     Font del Corro
Coordenades: 41.4947049ºN 2.2389518ºE
Excursió per visitar-la:

FSF-10     Font de la Canaleta
Coordenades: 41.5007269ºN 2.2346270ºE
Excursió per visitar-la: EF03

FSF-11     Font dels Avellaners
Coordenades: 41.5021720ºN 2.2277328ºE
Excursió per visitar-la: